Doel van FERM

De digitalisering van processen door inzet van robots en IT-systemen biedt grote voordelen, maar brengt ook risico’s met zich mee. Hoe houden we het veilig? Om de bewustwording over cyber security en resilience in de Rotterdamse haven te verhogen, is de rol van Port Cyber Resilience Officer in het leven geroepen. De Havenmeester van Rotterdam, René de Vries, is door de Burgemeester van Rotterdam, de Politie, het OM en het havenbedrijfsleven (Deltalinqs) aangesteld als Port Cyber Resilience Officer (PCRO). Naast het verhogen van bewustwording, versterkt de PCRO de onderlinge samenwerking en kennisdeling bij alle bedrijven in het Rotterdamse havengebied.

Eén gezicht

FERM is opgericht als onderdeel van het Port Cyber Resilience Programma. Doel van het programma is het stimuleren van samenwerking tussen bedrijven in de Rotterdamse haven en het bewustzijn bij bedrijven over cyberrisico’s te verhogen om zo de best digitaal beveiligde haven van de wereld te worden. Het programma is een initiatief van Gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, Zeehavenpolitie en Deltalinqs, en ook DCMR, provincie Zuid-Holland en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond zijn aangesloten als publieke partners. Sinds 1 januari 2021 is FERM een stichting zonder winstoogmerk met betaalde dienstverlening voor participanten. Lid worden? Lees meer!