Wat is FERM?

Lid worden van FERM is nu belangrijker dan ooit voor de cyberweerbaarheid van de Rotterdamse Haven. We leven in onzekere tijden, met een aanhoudende toename van cyberaanvallen die verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor organisaties, hun klanten én hun partners in de keten.

  • Actuele en relevante dreigingsinformatie

  • Gezamenlijke trainingen en opleidingen

  • Besloten communityplatform voor kennisdeling

FERM is gestart als onderdeel van het Port Cyber Resilience Programma, met als doel het stimuleren van samenwerking tussen bedrijven in de Rotterdamse haven om het bewustzijn bij bedrijven over cyberrisico’s te verhogen en de best digitaal beveiligde haven van de wereld te worden. Sinds 1 januari 2021 is FERM een stichting zonder winstoogmerk met betaalde dienstverlening voor participanten.

Publieke partners zijn gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, Zeehavenpolitie, Deltalinqs, DCMR, provincie Zuid-Holland, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en de Douane. Daarnaast zijn er samenwerkingsverbanden met onder meer het Nationaal Cybersecurity Centrum (NCSC), Digital Trust Center (DTC) en Security Delta (HSD).

FERM in het hart van het Haven Industrieel Complex

De haven van Rotterdam is als economische mainport van vitaal belang voor Nederland en haar Europese achterland. Samen creëren we economische waarde, werkgelegenheid en dragen we verantwoordelijkheid voor dienstverlening binnen de haven en de aan- en afvoer van goederen en grondstoffen. Ook joùw bedrijf is onderdeel van dit sterk verbonden netwerk in het Haven Industrieel Complex. Lees daarom wat FERM voor jouw organisatie kan betekenen. Want samen verhogen we de cyberweerbaarheid van organisaties en de gehele keten om zo de digitaal sterkst beveiligde haven ter wereld te worden.

Binnen het Haven Industrieel Complex zijn bedrijven sterk afhankelijk van elkaar, en onze processen zijn met elkaar verbonden. We zijn bovendien vrijwel allemaal afhankelijk van informatietechnologie (IT) en operationele technologie (OT). Dat biedt geweldige economische kansen, maar het maakt ons ook kwetsbaar. Een kwetsbaarheid waar we gezamenlijk in op kunnen spelen.

Een cyberaanval op een bedrijf in de haven heeft vrijwel zeker ook negatieve gevolgen voor andere bedrijven binnen de haven van Rotterdam. De dreiging van cybercriminaliteit is niet nieuw en zal in de toekomst naar verwachting eerder toe- dan afnemen. De Cyber Security Raad waarschuwde onlangs dat ze ziet dat de cyberdreiging in Nederland dagelijks toeneemt en dat tegenmaatregelen geïmplementeerd door bedrijven hier geen gelijke tred mee houden. Hoe ervaar je dat in jouw omgeving?

De cybercrimineel is op zoek naar financieel gewin en zal zich in veel gevallen richten op het stilleggen van jouw systemen en processen of het gijzelen van informatie die nodig is voor jouw bedrijfsvoering; de crimineel geeft deze informatie weer vrij in ruil voor losgeld. Je kunt dergelijke aanvallen nauwelijks voorkomen, en in het verleden is reeds herhaaldelijk aangetoond dat de verwachting ‘dat overkomt mijn organisatie niet’ geen houding is waar fraudeurs rekening mee houden. Wel kun je de kans hierop verkleinen, of de impact van de aanval beperkt houden door de weerbaarheid te vergroten. Ken je jouw kwetsbaarheden? Hoe weerbaar is jouw organisatie tegen cyberaanvallen?

Weerbaarheid tegen cyberdreigingen

Het verhogen van weerbaarheid tegen cyberdreigingen is geen eenmalige actie. De criminelen vinden continu nieuwe aanvalstechnieken uit en bij iedere update van IT en OT-systemen worden nieuwe kwetsbaarheden geïntroduceerd. Je moet daarom doorlopend investeren in cyberweerbaarheid. Het is verstandig om deze investering zo laag mogelijk te houden door hierin samen op te trekken. Dat maakt ons niet alleen allemaal – in de gehele keten – sterker, maar biedt ook schaalvoordelen die deze onvermijdelijke investeringen draagbaar maken. We zijn immers ook afhankelijk van de mate waarin een ander bedrijf de cyberweerbaarheid op orde heeft. Digitale verstoringen bij één partij kunnen negatieve gevolgen hebben voor een ander. Die ketenafhankelijkheid is een van de vele facetten die de Rotterdamse Haven zo’n bijzonder economisch geheel maakt, waarin bedrijven van ieder denkbaar formaat, nationaal en internationaal, hun eigen rol maar ook hun eigen verantwoordelijkheid hebben. We moeten daarom samen op zoek naar een duurzame manier om onze cyberweerbaarheid te vergroten. Want samen staan we FERM.

FERM door samenwerking

FERM brengt bedrijven en kennis bij elkaar en faciliteert het onderling uitwisselen van dreigingsinformatie, oplossingen en best-practices. Het organiseert gezamenlijke trainingen zodat ook jouw personeel bij blijft met de laatste ontwikkelingen en weet wat hun te doen staat. Ook brengt FERM samen met de achterban kwetsbaarheden in kaart, zodat je kan acteren op de laatste stand van zaken. Tevens kan FERM je ondersteunen om samen met andere bedrijven cybersecuritydiensten in te kopen om zo mogelijk een uniek schaalvoordeel te behalen.

Cyberweerbaarheid is èn blijft de verantwoordelijkheid van jouw bedrijf zelf. FERM helpt je om de taken die hierbij horen te vervullen. Je doet dit binnen FERM samen met anderen in het Haven Industrieel Complex. FERM neemt jouw verantwoordelijkheid niet over, maar kan je wel voorzien in de juiste hulpmiddelen. En door jouw bijdrage aan FERM help je op jouw beurt ook andere bedrijven binnen het Haven Industrieel Complex met jouw ervaring.

Wil je meer informatie of feedback geven op het initiatief, stuur dan een bericht naar contact@ferm-rotterdam.nl of vul ons contactformulier in.

FERM is bestemd voor alle bedrijven in het sterk verbonden netwerk van het Haven Industrieel Complex van Rotterdam. Uiteraard is daarbij oog voor de specifieke behoeften en diensten voor de verschillende bedrijven. Lees wat FERM voor jouw organisatie kan betekenen.